dimecres, 7 d’octubre de 2015

Les 8 inteligencies múltiples                                 

Les inteligencies múltiples son la lingüística que s'hem dona bastant be igual que la matemática i corporal encanvi a les inteligencies interpersonal i especial no s' en donen tant be com les altres. Pero les que millor s' en donen son les naturalistes i la musical perqué m' agraden els animals i la música.
M'agrada la natura perque sense ella no podriem sobrebiure la musical tambe m'agrada perque es entretingut i agradable i ademes tranquilitza.